byKATO

byKATO är ett prisvinnande danskt designföretag som vill skapa samtida, mycket användbara produkter för vardagslivet . Vi strävar efter att överbrygga klyftan mellan kommersiell, industriell design och högkvalitativt hantverk, genom att använda ärliga och välmotiverade material och rikta stor uppmärksamhet även till de minsta detaljerna.

"Vad vi söker är originalitet och autenticitet - produkter med karaktär och en historia, som alltid står för den typ av klassiska traditionella hantverk som verkligen tar hjärta och själ att uppnå. Vårt mantra är att designa produkter som vi själva skulle vilja ha. Vi tar alltid utgångspunkt från våra egna behov. På detta sätt kommer allt från hjärtat och den nödvändiga entusiasmen är alltid närvarande".

"Vi är mycket medvetna om de produktionsmetoder och material vi väljer. Redan i designprocessen - ingenting lämnas åt slumpen ".
Kort sagt, är byKATO's uppdrag att göra hederligt arbete.

byKATO startades 2010 av Karl Rüdiger Rossell och Tonny Glismand, byKATO's namn kommer från de två grundarnas namn.
Karl och Tonny delar en passion för att designa ärliga och praktiska produkter som är inom räckhåll för nästan vem som helst.